Hantverkargården/Ekenäs hantverkare rf

Hantverk, Konsthantverk

Plats
Ekenäs

Om Hantverkargården

Hantverkargården drivs av Ekenäs Hantverkare r.f. Föreningen är grundad 1990 och arbetar på ideell basis. Föreningens ändamål är att verka för en levande hantverkartradition och erbjuda sina medlemmar möjlighet att utöva och höja kvaliteten på sitt hantverk. Detta genom att bl.a. upprätthålla ett försäljningsställe där medlemmarna kan marknadsföra sina produkter. 1993 föddes Hantverkargården, då ingicks ett hyresavtal med Ekenäs stad beträffande huset på Gustav Wasas gata 6. Till fastigheten på ca 100 m2 hör innergård samt uthusbyggnader. Från 1993 och framåt har Hantverkargården levt i en ständig utveckling, verksamheten har skötts av de hantverkare som marknadsför sina produkter där. Under åren har Hantverkargården och därtill hörande innergård och bodar varit i flitig användning för utställningar, kurser och kulturevenemang.

Hantverkargårdens produktsortiment utvecklas i ständig interaktion med hantverkarna. Sortimenten har en lokal profil kompletterat med noggrant valda produkter från främst våra närområden och övriga Svenskfinland. Största delen av de aktiva medlemmarna är yrkesverksamma som hantverkare med gedigen utbildning och erfarenhet.

Under Konstrundan 2010 planeras en workshop för barn med temat ”Återvinningsmaterial”. Evenemanget ordnas i samarbete med Nylands Hantverk (verksamhetsledare Mariella Kronström). Workshopen hålls på innergården, vid dåligt väder hålls den i bodarna. I samband med Konstrundan hålls även arbetsdemonstrationer av våra lokala hantverkare.
 
Hantverkargården i Ekenäs - Ekenäs hantverkare - Nylands hantverk rf