Työhuone Lojo

Visuell konst

Plats
Helsinki

Hemsida
www.pauliinaheinanen.com, www.laurakonttinen.net, www.essiorpana.com, www.lassihakkinen.com

Vuonna 2021 perustetussa työhuone Lojossa työskentelevät nuoret kuvataiteilijat Pauliina Heinänen, Lassi Häkkinen, Laura Konttinen ja Essi Maaria Orpana. Kukin taiteilija keskittyy Lojossa omaan taiteelliseen työhönsä, minkä lisäksi jaettu työtila toimii paikkana yhteistyölle. Pääasiallinen työskentelyvälineemme on valokuva, johon kukin yhdistää eri tekniikoita, kuten installaatiota, kollaasia, videota, keramiikkaa ja kaiverrusta. Pauliina Heinänen tutkii, voiko käden liikkeen kautta päästä sellaisen kuvan äärelle, jonne pelkkä katse ei yletä. Suurikokoisten, pigmenttiprintille tehtyjen kaiverrusten lähtökohtana ovat kysymykset läsnäolosta, muistamisesta ja valokuvan olemuksesta. Lassi Häkkinen etsii tapoja yhdistää perinteinen valokuvataide digitaalisiin julkaisumuotoihin ja mediataiteen kenttään. Viime aikoina vahvasti omakuviin ja arkistomateriaaliin keskittyneet teokset käsittelevät identiteetin rakentumista ja katoamista. Laura Konttinen on kuvataiteilija, joka käsittelee teoksissaan nostalgiaa ja hedelmällistä aluetta toden ja utopistisen kuvitelman välillä. Konttinen työskentelee valokuvaa ja animaatiota sisältävän ”Kun mustarastaat palaavat” -teossarjan parissa ja toteuttaa ensimmäistä stop-motion-animaatioteostaan, jonka lähdemateriaalina toimivat tuntemattoman henkilön kuva-albumit. Essi Maaria Orpana työstää teossarjaa “Kaikilla elämän kaipuu”, joka käsittelee kuolevaisuutta, ihmismielen kykyä unohtaa ja olemassaoloa suhteessa aikaan leikin kautta. Teoskokonaisuus koostuu useista eri materiaaleista, joita Orpana yhdistelee luodakseen leikkisän ja värikkään tilallisen kokonaisuuden. Lojon toimintaperiaatteena on taiteilijan työnkuvan muuttaminen yhteisöllisempään suuntaan. Samassa tilassa työskentely luo tilaa yhteistyölle, jota ei välttämättä muuten syntyisi.