Portait-työhuone

Konsthantverk och hantverk, Visuell konst, Övrigt

Plats
Pori

Hemsida
www.teasoderlund.fi, https://www.finnishdesigners.fi/portfolio/kari.kuisma, http://www.finnishdesigners.fi/portfolio/raija.kuisma,

Portait-työhuone on Porin Taiteilijaseuran ylläpitämä työhuone jossa työskentelee yhdistyksen jäsentaiteilijoita. Portait-työhuoneen taitelijat ovat eri taiteenalojen ammattilaisia. Joukosta löytyy mm. grafiikan, lasitaiteeen, valokuvan, tekstiilitaiteen ja mediataiteen osaajia. Kari Kuisma on oman tiensä kulkija. Taiteilijanuransa hän aloitti maalamalla öljyvärillä muotokuvia tilauksesta 1970- ja 1980- luvuilla. Lasin löytyminen 1980- luvun lopulla kuitenkin mullisti hänen työskentelynsä. Hän aloitti lyijylasiteoksilla, mutta kun hän pääsi sisälle kerrostetun lasin maailmaan, kaikki muu jäi taka-alalle. Lasiveistokset ovat matkanneet myös ulkomailla, Tshekissä useissa näyttelyissä, Latviassa samoin, sekä Ranskassa, Ruotsissa ja Suomen Lasimuseon kiertonäyttelyn mukana ympäri Eurooppaa. Kari Kuisman teokset muodostavat erillisiä kokonaisuuksia. Hänen kerrostetut lasiveistoksensa muotoutuvat hyvin tarkan suunnittelun ja piirrettyjen luonnosten mukaan. Teoksissa on useita kymmeniä lasikerroksia, joiden leikkaus ja liittäminen vaativat äärimmäistä tarkkuutta. Teosten muotokieli keskittyy heijastusten erilaisiin variaatioihin. Lasin heijastus ja läpinäkyvyys muodostaa kiehtovan kontrastin. Eräs työskentelytapa on rikotun lasin käyttäminen esinekoosteissa. Kari Kuisma tekee myös tilauksesta lyijylasi- ja Tiffany- tekniikalla teoksia vaikkapa kaappien oviin tai eteistiloihin. Raija Kuisma on monitahoinen taiteilija. Teokset pohjautuvat ympäristön tarkkailulle. Hän valokuvaa ja painattaa teoksensa lasille, alumiinille, kankaalle, muoville tai kulloinkin aiheeseen sopivalle pohjalle. Teosten teemana on usein luonto tai sen muutokset. Kuisma on huolestunut materiaalien liikakäytöstä, muovi ja sen käyttö on jo vuosikausia toiminut Kuisman kritiikin kohteena. Luonnon monimuotoisuuden säilyminen edellyttää jokaisen toimia ja karsimista elämänvalintojensa suhteen. Raija Kuisma työstää myös keramiikka- tekstiili-, lasi- ja metalliveistoksia, joissa mielikuvitushahmot saavat äänen. Hän käyttää mielellään kierrätysmateriaaleja ja on kiinnostunut uusista tekniikoista ja yhdistelmistä. Hän käyttää myös liikkuvaa kuvaa tehokeinona tuodessaan esille mielipiteensä. Kulkuriluonne on kuljettanut Kuismaa ympäri maailmaa, joten teosten aihiot saattavat olla yhtä hyvin New Yorkista, Tansaniasta tai Sri Lankalta. Raija Kuisman teoksia on nähty yhteisnäyttelyissä mm. Brasiliassa, Japanissa, USA:ssa sekä ympäri Eurooppaa. Teoksia on ollut myös esillä hänen ja miehensä yhteisnäyttelyissä mm. Tshekissä, Latviassa ja Ruotsissa. Timo Lintula on taidegraafikko. Hän tekee teoksensa puupiirrostekniikalla käyttäen koivuvaneria ja vedostamiseen grafiikan paperia. Kuvat ovat osittain realismiin pohjautuvia. Timo Lintula täyttää teoksensa useilla esittävillä elementeillä, teokset koostuvat useista palasista luoden yhden kerroksellisen kokonaisuuden. Teoksissa on symboliikkaa luoden kuville mystisiä sisältöjä. Kuvissa seikkailee osana kokonaisuutta eläimet, pääasiassa linnut, toimien tunteiden tulkkina, johdattamaan sisään aiheisiin joita käsittelen mm. menneisyys, pelko, uuden kohtaamista. Tarina on aina tärkeä osa teosta, Lintula pyrkiikin luomaan teoksiinsa moniulotteisia tarinakokonaisuuksia. {TES} on mediataideryhmä, jonka muodostavat Tea Söderlund, Eetu Henttonen ja Sami Luusalo. Ryhmän interaktiiviset teokset luovat kokijalleen tilan ja mahdollisuuden tutkia vuorovaikutuksen merkityksiä. Veistoksellisia elementtejä, ääntä, liikkuvaa kuvaa ja uusia teknologioita omalaatuisella tavalla yhdistelevät teokset saavat muotonsa aina uudelleen jokaisen katsojan kohdalla, ja siten ne muodostavat sekä konkreettisia että vertauskuvallisia yhteyksiä digitaalisen ja fyysisen todellisuuden välille. Yleisinhimillisiä teemoja käsittelevissä teoksissa havainnointi, läsnäolo ja toiminta rinnastuvatvuorovaikutukseemme muiden ja ympäristömme kanssa. Tea Söderlund valmistui taidemaalariksi Porin taidekoulusta vuonna 2001 ja on toiminut aktiivisesti kuvataiteilijana ja kulttuurin monityöläisenä. Viimeisimpien näyttelyiden teemoina ovat olleet yksilön identiteetin, roolien ja normien kysymykset. Käsitteellisiä kokonaisuuksia muodostavat teokset syntyvät usein ajan kuluessa kertyneestä kierrätysmateriaalista, kuten sanomalehdistä, vanhoista leluista ja karkkipapereista. Materiaalivalinnat myös osaltaan johdattelevat käsitteelliseen tulkintaan, joka hahmottuu usein tuntemuksista ja ajatuksista, joita on vaikea nimetä tai pukea lauseisiin. Eetu Henttonen on vuonna 2015 Aalto-yliopiston Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelmasta valmistunut taiteen maisteri. Koodaavana graafisena suunnittelijana ja keskinkertaisena viestintäalan renessanssinerona häntä kiinnostavat taiteen keinot tuoda esiin ihmisen ja läpikotaisin teknologisoituneen ympäristömme näkymättömiä ja tiedostamattomia vuorovaikutussuhteita. Sami Luusalo on valmistunut filosofian maisteriksi pääaineenaan Englantilainen filologia. Opinnoissaan hän perehtyi myös monipuolisesti digitaaliseen kulttuuriin ja mediataiteeseen. Sami on kiinnostunut avoimen lähdekoodin kehitysympäristöjen käytöstä luovan ilmaisun välineinä, ja hän on seurannut vuosien ajan digitaalisen kulttuurin, mediataiteen ja erityisesti luovan koodaamisen alaa. Ennen osallistumistaan työryhmään hän on mm. ehtinyt toimimaan IT-alalla lähes kymmenen vuoden ajan teknisen viestinnän asiantuntijana.