Kuvataiteilija Johanna Pihlajamaa

Visuell konst

Plats
Tampere / Tammerfors

Hemsida
http://johannapihlajamaa.net/

Olen tamperelainen kuvataitelija ja kuvataiteen asiantuntija. Työskentelen taidegrafiikan parissa puupiirros- ja metalligrafiikan tekniikoita käyttäen. Teokseni ovat abstrahoituja kuvia luonnon kehittämästä ja ihmisen muokkaamasta ympäristöstä. Teokseni ovat pääasiassa uniikkeja. Varioin aihetta sarjallisesti pitkään muuttaen kuvan tunnelmaa ja visuaalisuutta.