Riikka Kupsala - Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiön työtila - Logomo

Visuell konst

Plats
Turku

Hemsida
www.kupsala.net/riikkakupsala

Työskentelen pääasiassa mediataiteen parissa, mutta hyödynnän työskentelyssäni myös kuvanveiston menetelmiä. Yhdistän teoksissani usein liikkuvaa kuvaa ja kolmiulotteisia elementtejä, ja niissä on monesti mukana myös painettuja julkaisuja. Tutkin taiteellisin keinoin yhteiskunnallisia asioita arkisten rutiinieni ja tavaroideni kautta. Omakohtaisuuden myötä koen voivani osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Lisäksi arki ja kodinpiiri sisältävät mitä kiehtovampia yhteyksiä maailmaan. Tällä hetkellä minua kiinnostaa syventyä siihen, miten voin tehdä taiteellisia väliin tulemisia elämääni ja kyseenalaistaa sitä kautta ajattelu- ja toimintatapojani. Mielestäni uusien ajattelu- ja toimintatapojen oppimisessa keskeistä on omakohtainen kokemus. Jaan kokemustani kanssaihmisille taiteeni kautta ja rohkaisen heitä pohtimaan taiteessa käsittelemiäni aiheita. Olen kiinnostunut teemallisesti ylikulutuksesta ja sen globaaleista vaikutuksista ympäristöön ja eläinkuntaan ihmiset mukaan lukien.