Anni Blomqvists skrivarhem Strömmen i Simskäla.

Bildkonst

Plats
Vårdö

Hemsida
www.annibrandt.com

Anni Brandt ställer ut på Anni Blomqvists skrivarhem Strömmen i Simskäla.