Pargas Konstklubb Pictura

Bildkonst

Plats
Pargas

Hemsida
www.picturakonstklubb.fi

Pargas Konstklubb PICTURA Paraisten Taidekerho rf

Konstklubben startade sin verksamhet den 13 februari 1978.
Inom kultursektorn bildkonst fungerar vi som en sammanhållande länk mellan konstnärer , både de som arbetar yrkesmässigt med konst och de som gör konst av ren skaparglädje. För konstintresserade erbjuder vi tillfällen att se utställningar, diskutera konst och få kontakt med likasinnade. Picturas aktiviteter omfattar bl.a.

- konstkurser och målarträffar, ofta i samarbete med medborgarinstitutet.

- resor till intressanta utställningar på annan ort

- konstföredrag och kulturaftnar, vi bidrar med bildkonstinslag vidi kulturjippon

- konstutställningar, en gemensam årsutställning och medlemmars egna utställningar, öppna ateljédagar.

- konstläger, vi turar om med de övriga konstföreningarna i Åboland att arrangera det stora Åboländska Konstlägret, ordnar årligen mindre veckoslutsläger

- skapar via Våra Skärgårdars Konstgille kontakter till konstklubbar i övriga Åboland, Åbo, Åland och Roslagen

- Pictura upprätthåller Konstskolan Pictura för Barn och Ungdom i Pargas. Skolan har ca 35 elever i 5 grupper indelade enligt ålder

Föreningen har i detta nu ca 80 medlemmar. Styrelsen för 2011 består av: ordf. Eskil Engström, viceordf. Viking Vuori, sekr. Anne Lassfolk, kassör Astrid Hellström, medlem Birgitta Granvik, suppleanter Eila Lumme och Inger Helenius.
Kontaktperson:
Birgitta Granvik, Nämndemansvägen 2 D 15, 21600 Pargas
040-5685013 granvik@parnet.fi
Hemsida www.picturakonstklubb.fi