Villa Snäcksund

Bildkonst, Media/film

Plats
Ekenäs

Hemsida
www.petralindholm.net

Konstnärer i Villa Snäcksund är Petra Lindholm och Kim Simonsson.

Petra Lindholm arbetar huvudsakligen med video. Hennes filmer följer ofta ingen given narrativ struktur. De är känsliga för nyanser och skiftningar i ljud och bild, vilket skapar en förtätad stämning snarare än en klar berättelse. Lindholm skildrar ofta lätt igenkännbara situationer eller fenomen i omgivningen, där det reella och vanliga framstår nästan mer overkligt än verkligt.
Lindholm har medverkat i ett stort antal utställningar under de senaste 10 åren sedan Kungliga konsthögskolan i Stockholm 1996-2001. Hon tilldelades Carnegie Art Award 3e pris 2004 för sin video ”Until”. Innan dess arbetade Lindholm i New York på IASPIS stipendium under ett år. Just nu bor konstnären på ett 3 årigt vistelsestipendium i Villa Snäcksund i Ekenäs. Bland utställningar kan bl.a. nämnas Galleri Magnus Karlsson i Stockholm, samarbete sedan 2001. Moderna Museet, Borås Konstmuseum, PS1, NY, Helsingfors Konsthall och KIASMA, Helsingfors.