Linnea Ekstrand

Bildkonst

Plats
Borgå

Hemsida
www.linnart.com

Naturen och växtlivet är min outsinliga inspirationskälla. Därifrån hämtar jag glädje och njutnig för min egen del och därifrån föds också en stor del av mina konstverk, såväl realistiska akvareller som abstrakta målningar. I mina konstverk strävar jag efter att kunna förmedla en känsla av naturens olika stämningar och växtlivets spännande former och färger, gärna ur ett makroperspektiv.

Jag arbetar i flera olika tekniker. Akvarellmåleri var mitt första konstnärliga uttryckssätt och den tekniken ger många möjligheter att på ett kreativt sätt bl.a. fånga ljuset i naturen. Under de senaste åren har jag förutom akvarellteknik också jobbat i akryl, olja och blandteknik vilket gett mig större frihet att arbeta fantasifullt och experimentellt.