Keathy Ericsson-Jourdan

Bildkonst, Konsthantverk

Plats
Mariehamn

Född på Åland utflyttad till Stockholm 1961. Utbildad på Ålands hemslöjdskola, Nyckelviksskolan samt Konstfackskolan (Textil 1971-77).

Jag är en berättande bildkonstnär. Min ansats ligger ofta i ett historiskt/dokumentärt tema. Jag gör ofta research innan jag sätter mig ner och bildligt tolkar händelser, platser eller människor. Jag använder flertalet olika konstformer för att uttrycka mig. Som grund använder jag olika textila uttryck så som bildväv, textiltryck/måleri etc men använder också klassiskt måleri – ofta i kombination. Sedan 1984 arbetar jag även med emaljmåleri.

Den Åländska skärgården har inspireat mig till många konstverk. Havet, båtarna och de blå färgernas harmoni återkommer ständigt i min konst.