Carita Maury

Bildkonst

Plats
Esbo

Hemsida
www.artists.fi

CARITA MAURY                                                               

Min konstnärliga verksamhet inspireras vanligen av något fenomen i min omedelbara omgivning eller i världen som helhet. Jag avser inte enbart skönhet liksom ljusets förvandlingar i ett landskap eller i ett ansikte, utan också en mera konceptuell infallsvinkel.

Blommor är ett tema som jag återkommer till. Det finns så många känslor och sinnesstämningar man kan beskriva med blommornas former och färger.

Människors ansikten blir jag väldigt inspirerad av. Vem är de och hur ska jag kunna fånga just det viktigaste jag ser i dessa ansikten. Det här sysselsätter mig mycket.

Pärlor fascinerar mig. Ett litet sandkorn eller en annan irritationsfaktor i en mussla kan ge upphov till en fulländad pärla, som kan användas som uttryck för skönhet och makt. Detta har jag använt som motiv i ett flertal målningar.

Jag arbetar ofta projektbaserat. Som exempel kan nämnas utställningen By Heart i Domkyrkans Krypta i Helsingfors. Genom skulpturer, installationer och målningar, försökte jag vidga uppfattningarna om kärlekens uttrycksformer.