Helena Hartman

Bildkonst

Plats
Nagu

Hemsida
www.nagugammelgard.fi

Jag målar utgående från iakttagelser jag gör i den yttre eller inre världen. Jag forskar djupare i något tema och uttrycker sedan både i akvareller, oljemålningar och lera. Färgerna och ljuset är viktiga element i mina arbeten som oftast uttrycker och upplevs expressionistiska.