Hantverkargården | Nylands hantverk

Hantverk

Plats
Ekenäs

Hemsida
www.nylandshantverk.net

Nylands hantverk finns till för alla hantverksintresserade. Vi ordnar evenemang för hobbyhantverkare, studerande inom ämnet samt hantverksföretagare. Utbudet är brett och består av kurser, projekt, utställningsverksamhet, resor samt föreläsningar. Vi värnar om kreativitet och kunskap, om traditioner och nyskapande – välkommen med som medlem!

Föreningens projektkoordinator, Mariella Kronström, fungerar som ledare för workshopen som ordnas i samarbete med Ekenäs hantverkare rf.