Åke Bengs

Bildkonst

Plats
Helsingby

Hemsida
www.akebengs.com

Jag har jobbat med papper, färg och grafik i hela livet, men bara halva tiden som konstnär. Jag är gammal typograf och tryckare och har på den vägen skapat unika erfarenheter av de tekniska förutsättningarna för bildkonst.. Jag kombinerar en hantverkeres kunnande med stark lyrisk känsla.

 

Olen työskennellyt paperin, värin ja grafiikan kanssa koko elämäni, mutta vain puolet siitä taiteelijana. Olen entinen kirjaltaja ja painaja ja olen sitä tietä luonut itselleni ainutlaatuisen tuntemuksen kuvataiteen teknisiin edellytyksiin. Hän yhdistää käsityöläisen osamisen vahvaan lyyriseen tunteeseen.