Tiiti Mendelin

Bildkonst

Plats
Kimito

Hemsida
http://www.arsnet.net/index.php?article_id=82&user_id=10735

Tiiti Mendelin (född 28.8.1941 i Vasa)

”Jag har gått en lång väg som akvarellist men har fortfarande bevarat min nyfikenhet inför allt nytt. Denna nyfikenhet har fört mig till fjärran kulturer, närmaste till sibiriska frändefolken där jag lärt mig hur människans kontakter till sina rötter är universiella. Jag är fängslad av berättelser, dekorationer, rörelser -människans olika sätt att uttrycka sig. Dessa är ingredienserna i min bildvärld.”