Barbro Eriksson

Bildkonst, Fotokonst

Plats
Lemland

Hemsida
www.eriksson.ax/barbro


Min konstutbildning har sin grund i det Textila arvet. Jag fokuserade mina studier på bild, form och färg. Efter två år på Capella Gården, Carl Malmstens skola på Öland i Sverige, fortsatte jag min utbildning i Stockholm på Handarbetets Vänner. Min nyfikenhet att pröva nya utmaningar, har gjort att jag jobbat med många olika tekniker genom åren ; textil, grafik och målning,

En digital kamera har nu givit mig möjligheten att följa en process och kombinera det med mina tidigare kunskaper. Jag vill lita på min nyfikenhet.


Barbro Eriksson
Grillskär 24
22610 Lemland
Åland, Finland

Min hemsida
www.eriksson.ax/barbro