Vivan Huhta

Bildkonst

Plats
Kronoby

Hemsida
bloggen.fi/viavia

Ateljébesök i gammal kvarnbyggnad

Målningar, objekt och collage.

Mina bilder utgör ofta collage av delar målade på återanvänt material, där ursprungsformerna får bestämma resultatet. För närvarande blir det byggnader och figurer, som kombinerade får ett nytt sammanhang eller berättar om ett samhälle i förändring. Bilderna kan ses som lekfulla och livsbejakande dokumentationer, men vid närmare betraktande kan innehållet vara mer mångtydigt.
Kvarnmiljön bjuder på en del av upplevelsen och utställningsutrymmet ger också plats för grupper.

 

Näyttely vanhassa myllyateljeessa

Maalauksia ja kollaaseja

Kuvani ovat usein kierrätysmateriaalille maalattuja kollaaseja, missä alkuperäinen muoto määrittele lopputuloksen. Tällä kertaa syntyy rakennuksia ja hahmoja, jotka yhdistettyinä muodostavat uuden kokonaisuuden tai kertovat muuttuvasta yhteiskunnasta. Kuvia voi tulkita leikillisinä elämänmyönteisinä kuvituksina, mutta lähemmin tarkasteltuna sisältö saattaa olla monivivahteisempi.

Mylly-ympäristö sinänsä on jo osa elämystä ja näyttelytila tarjoaa puitteet myös ryhmille.