Ae Studio Keramia

Skulptur, Hantverk, Konsthantverk

Plats
Jakobstad

Ae Studio Keramia vill vara en mötesplats för alla som som är intresserade av skapande inom keramik. Genom olika aktiviteter, såsom workshops, föreläsningar, konstläger, temadagar, keramikcafékvällar och utställningar vill vi skapa utrymme för mänskliga möten och utveckla keramikens många uttrycksformer. Här kan du stanna upp, forma något konkret med dina händer och få en känsla av att ha lyckats.

Mia Sundström, keramiker, hade möjlighet att öppna dörrarna till Ae Studio Keramia för allmänheten under majbazaaren 2007. Lördagen den 1 augusti kl 12.00-16.00 har du möjlighet att bekanta dig med Ae Studio Keramia, dess produkter och prova på att skapa i lera.
Ae Studio Keramia hittar du i "Idéa-huset" med ingång från After Eights innegård.