Jämsén, Jan

Bildkonst

Plats
Bromarf


”Rörlig bild med abstrakta måleriska infallsvinklar.
Imitation av naturens non-figurativa element.
Vatten i spänning och i rörelse. En universell takt av otakt.”

I mina videoarbeten upprepas naturens former och rörelser
som audiovisuella mantror, som naturliga meditativa element.
Dessa teman och bildvärldar från videomediat går även att finna
i mina målningar och fotografier. Inom mitt måleri återkommer
vissa symboler, som mytiska figurer ur undermedvetandet.
Reflektioner av tankar som träder fram ur den målande kroppen.