Andersson, Jan-Erik,

Bildkonst, Övrig visuell konst

Plats
Åbo

Hemsida
www.anderssonart.com

Konstnären, doktorn i bildkonst Jan-Erik Andersson förevisar sitt Life on a Leaf husprojekt. Huset är ett samarbete med arkitekt Erkki Pitkäranta och fungerar som en stor skulptur men även som hem och datorstudio för Andersson och hans sambo Marjo Malin och sonen Adrian.
Andersson doktorerade på huset vid Bildkonstakademin redan 2008 men huset invigs i augusti 2009. Det bladformade huset undersöker arkitekturens gränser och möjligheterna att bygga ett personligt hus med historier och sagovärld som utgångspunkt. Över tio inbjudna konstnärer har gjort arbeten inkorporerade i arkitekturen.

Bildtexter:

1.Konstnären Jan-Erik Andersson och arkitekten Erkki Pitkäranta: Life on a Leaf, 2006-09. Huset är Jan-Erik Anderssons familjs hem på Hirvensalo i Åbo.
Modell av huset. 3D rendering: Oliver Walter, 2003.

2.Konstnären Jan-Erik Andersson och arkitekten Erkki Pitkäranta: Life on a Leaf, 2006-09. Huset är Jan-Erik Anderssons familjs hem på Hirvensalo i Åbo.
Interiörbild 2009
 
Bildkonst, arkitektur.