Eckerö Post & Tullhus

Konstindustri/formgivning, Hantverk

Plats
Eckerö, Finland

Välkommen till Crafts of Today
- ett möte med hantverk från fyra ÖstersjöregionerÖarna i Östersjöregionen är hantverkstäta områden, natur och kultur inspirerar och präglar produkternas form och funktion. I Crafts of Today möts hantverk från Åland, Bornholm, Åboland och Gotland.
Vi har valt att bjuda in andra regioner för att skapa en dynamisk och spännande utställning. Vi vill också att utställningen skall bidra till nya nätverk och stimulera nyskapande och produktutveckling.

Men framförallt är vi nyfikna. Binder den marina kulturen samman öarnas hantverk? Kan vi kanske se en glimt av hav i produkterna? Som en tydlig inspirationskälla eller som en svag antydan i en linje, i en form eller i en färgnyans?

Vad ser Du?
Njut med öppna sinnen när Du besöker utställningen!


Jurybedömning

Inför utställningen delgavs deltagarna kriterier som produkterna skulle uppfylla. Vi sökte tekniskt välgjorda bruksföremål i gott materialval och med välanpassad form och funktion. Produkterna kan bygga på tradition men bör ha en personlig och estetisk bearbetning och uppfylla nutida krav.

50 hantverkare lämnade in produkter för bedömning, totalt behandlade juryn 250 produkter.
Produkter från 31 hantverkare godkändes till utställningen, av dem diplomerades 10 hantverkare för sina utmärkta produkter.
Juryn bestod av Tuija Maija Piironen, textilformgivare från Finland, Mikael Nygård, industriformgivare och silversmed från Finland samt Peter Winquist, keramiker och formgivare från Åland.

Juryns sammanfattning

Det var överraskande många arbeten inlämnade. Härligt att se så mycket aktivitet, skaparlust och fint hantverk som finns på öarna runt Östersjön. Många av arbetena var tekniskt på mycket hög nivå. Färg och formmässigt var arbetena däremot av ganska varierande kvalitet. Det kändes dock härligt och betryggande att det alltid med jämna mellanrum dök upp riktiga höjdare som vi dessutom fick äran att dela ut diplom till. Självklara produkter som är fräscha, högklassiga och nytänkande på ett sätt som man såg direkt och blev förtjust i!
Detta resulterade i totalt 10 diplom eller 20% av alla inlämnade arbeten. Ur detta kan man helt konkret analysera kvalitetsnivån på det nutida hantverket bland östersjöns hantverkare av idag

Av alla arbeten totalt hade vi väntat oss lite mer experimentlusta och djärvhet i utställningssammanhang, vi saknade också mera och tydligare anknytningar till lokala traditioner, tekniker och material men i ny tappning förstås. Vi anar också en viss försiktighet och blyghet bland hantverkarna inom formgivningen och det konceptuella helhetstänkandet som å andra sidan ibland kan ta sig i uttryck i allt för överarbetade arbeten.

Vi vill uppmuntra hantverkarna att fortsätta, att gå djupare i materialets själ, att leka, att bygga helhetskoncept, att våga... Bland produkterna fanns många utvecklingsbara idéer!
Utbyte av erfarenheter, inspirerande workshops och samutställningar öarna och länderna emellan, likt detta projekt CRAFTS OF TODAY rekommenderas varmt och kommer att behövas även i fortsättningen, för att ytterligare höja nivån av NUTIDA HANTVERK in i ett kommande nytt decennium.


Arrangör:

Ålands Slöjd & Konsthantverk r.f.