Palmgren, Dan

Bildkonst, Fotokonst

Plats
Helsingfors

Hemsida
www.danpalmgren.com

Mina målningar handlar om olika naturfenomen. Även om jag är urban,
så har jag rört mig mycket i natur och vildmark. I mina målningar
kan man hitta stenar, vatten och olika naturformationer, men främst
olika färger som uppstår vid allehanda ljusfenomen.
Målningsprocessen är såväl medveten som omedveten.
Som bäst uppstår arbetena liksom av sig själva.

Under senaste tid har jag målat sålunda att jag fritt har blandat färger
och applicerat dem på duken utan att tänka på något speciellt.
Och jag målar flera lager på varandra, oftast med pensel, palettkniv,
trasa eller fingrarna, för det mesta i tunna skikt.

När jag funderar på i vilken riktning jag vill utveckla målningen
tittar jag på den, kisar med ögonen, kanske med huvudet lite på sned.
Antingen händer det ingenting, eller så börjar det snurra i huvudet
på ett behagligt sätt, jag hör ett sus och känner ett sug från tavlan
som om jag kroppsligen skulle sväva emot den, som om tavlan
skulle vilja äta min själ.I det här skedet brukar jag uppleva en vision
och känner på mig hur jag skall fortsätta.

När jag fotograferar är jag är intresserad av vatten som naturfenomen;
vattnet innebär för mig barndomens drömmar, men också döden
och den värld vi inte känner till eller vill veta något om.
Vattnet blir aldrig enformigt.
För att citera Herakleitos: "När vi stiger ner i en flod
för andra gången är det inte längre samma flod
- och liksom vattnet så glider allt annat i livet förbi (panta rhei)."

Jag har också haft en gammal dröm om att resa till Island.
I dessa fotografier förenas is och snö, ånga och dimma till en värld
där människans horisont- och perspektivuppfattning förändras.
Man vet inte längre vad som är himmel, en våg eller is