Rebers, Lars

Fotokonst
London-Paris-Berlin

Utgångspunkten har varit att studera turistattraktioner, visuella platser eller landmärken som vi alla kan korrelera med. Avsikten har varit att söka efter gemensamma visuella och estetiska komponenter som förenar oss mänskor oberoende om vi har besökt dessa fysiska platser eller inte.