Huovila, Maikku

Bildkonst

Plats
Borgå

Olen Sipoolainen taidemaalari. Työhuoneeni sijaitsee Porvoossa. Työskentelyni lähtökohta on maisemassa. Maalauksissa ja tilateoksissani keskeisellä sijalla on luontokokemus.Pyrin töitteni kautta havainnoimaan ympäristöä ja sen kieltä, sekä ylläpitämään yhteyttä luonnon ja ihmisen välillä. Minua kiinnostaa vesi aistittavana kokemuksena. Vesi Sipoonjoessa on lietteisen ruskeaa ja toimii peilinä ympäristölle.
Sipoonjoki teokset koostuvat kierrätysmateriaaleista sekä väriaineista jotka on tehty lähiympäristön kasvillisuudesta. Työskentelen avoimessa prosessissa siinä minkä elämä tuo eteen.

Jag är en konstmålare från Sibbo, och mitt arbetsrum finns i Borgå. Min utgångspunkt i arbetet finns i landskapet. I mina målningar har naturupplevelsen en central plats. Jag försöker iaktta omgivningen och dess språk genom mitt arbete samt upprätthålla kontakten mellan människa och natur. Jag är intresserad av vatten. Vattnet i Sibbo å är brunt och fungerar som en spegel för omgivningen. Sibbo å-verken består av återvinningsmaterial och färgämnen gjorda av närmiljöns växtlighet. Jag jobbar i en öppen process med det som livet för med sig.
Brunberg Oy