Sunngren, Therese

Bildkonst, Intermedia, Övrig visuell konst

Plats
Jakobstad

Hemsida
theresesunngren.wordpress.com

I mitt konstnärliga arbete har jag under de senaste åren kommit att basera mina arbeten på mina egna och andra människors vardag och rutiner.
Överdriften och glorifieringen av de små händelserna i livet, med andra ord genom att skapa drama kring dem är den huvudsakliga linjen i mitt uttryckssätt. Men också en eftersträvan att vilja uppgradera det vardagliga i en ny kontext.
Arbetet utförs ofta genom att jag, direkt och indirekt, samlar, lånar och analyserar objekt och händelser i min omgivning. Inte sällan med en slags kontinuitet i själva processen, i vilken jag tenderar att absorberas nästan på gränsen till besatthet tills projektet nått sin slutpunkt. De slutliga verken tar sig ofta tematiska, undersökande och dagboksliknande former.
Bildkonst, intermedia, installation, performance, objekt