Platform

Bildkonst, Skulptur, Fotokonst, Media/film, Intermedia, Övrig visuell konst

Plats
Vasa

Hemsida
www.platform.fi

Platform är ett konstnärsdrivet konstinitiativ i Vasa Finland. Platform driver ett utställnings- och projektrum samt ett residensprogram. Platforms mål är att främja nutidkonst genom att producera nationella och internationella utställningar och projekt med en stark betoning på den lokala kontexten och med socialt engagerade, platsspecifika eller interaktiva konstprojekt producerade i och för Vasa. Verksamheten baserar sig huvudsakligen på ett tema och på residensprogrammet, där konstnärerna i slutet av sin vistelse presenterar sitt arbete i form en utställning på Platform eller i stadsrummet.
Nutidskonst
Residenskonstnär: Mattias Olofsson