Gerula, Mark

Skulptur

Plats
Pargas

Jag är född 1959 i Kanada. Bor i Åbo och arbetar i Pargas.
En av de drivande krafterna i mitt arbete är att se hur olika material eller olika föremål kommunicerar eller sammansmälter med varandra till något nytt, som t.ex. mina totemfigurer. Jag arbetar med trä, metall, cement och i stort sett vad som helst därtill. Själva arbetsprocessen är en lika stor del av konstverket som det färdiga arbetet. Processen pågår tills mitt öga säger mig att det är färdigt, komplett. " Nothing is finished until it's complete" Jag är mycket intresserad av att göra konst som kommunicerar med sin omgivning.