Pulli, Jimmy

Bildkonst, Skulptur, Media/film, Intermedia, Övrig visuell konst

Plats
Vasa

Hemsida
www.sinijimmy.com/jimmy/

 
 
Artists’ statement

Jag arbetar kring teman som berör behovet av sociala och kulturella strukturer som källa till säkerhet, stabilitet, rädslor och påtryckningar. Jag intresserar mig i rollerna som individer tar på sig och ges i små samhällen och grupper.

Jag arbetar med både med det visuella och akustiska. Jag bygger installationer av skulpturala element och ljud, försöker bygga scener och rum som kan upplevas fysiskt snarare än höras eller ses. Verken är oftast platsspecifika, och för att visas på en ny plats måste verken ofta ändras, ibland radikalt, och därigenom skapas nya betydelser och möjligheter. Ibland förstör jag verket helt för att bygga nytt.

Jag har också arbetat med video och ljud i samarbetsprojekt som blandar olika konstformer. Ämnet jag arbetar med får bestämma behovet av medium.


Jimmy Pulli