Englund, Camilla

Bildkonst, Övrig visuell konst

Plats
Vasa

Vad som intresserar mig är slumpmässiga former och olika biprodukter( träbitar, fläckar, färgindränkta pappershanddukar etc.), och att sedan lyfta fram vad jag ser i dessa. Inom ramen för min forskning jobbar jag med en mängd olika tekniker; illustration, måleri, foto, video, collage etc. Illustration är ändå mitt huvudsakliga medium, men även i det försöker jag på olika sätt kringå den rutt pennan helst tar. Med min konst vill jag lyfta fram vardagens underliggande magi, att se en kaffefläck inte endast som en kaffefläck utan t.ex som en sjungande pingvin.