SKÖRDEMÄNNEN

Bildkonst, Skulptur, Fotokonst, Övrig visuell konst

Plats
Ekenäs

Hemsida
www.proartibus.fi


Sommarens utställning i Galleri Elverket  med inslag
i stadsbilden i Ekenäs, visar nya arbeten av
medlemmarna i den på 60- och 70-talet konstradikala,
alternativa och experimenterande gruppen SKÖRDEMÄNNEN.
De var de första i landet som utövade konceptkonst,
jordkonst, installationer och performance.
De var också föregångare på mediakonstens område.

Pekka Airaksinen, Carolus Enckell, Antero Kare
J. O. Mallander, Carl-Erik Ström, Ilkka-Juhani Takalo-Eskola
Erik Uddström, Peter Widén, Philip von Knorring, Stuart Wrede

SKÖRDEMÄNNEN  - ELONKORJAAJAT
En gång enfant alltid terrible - Kerran enfant aina terrible

Galleri Elverket