Forsman, Eva

Bildkonst, Skulptur, Hantverk, Fotokonst, Media/film, Intermedia, Övrig visuell konst

Plats
Jakobstad

 

Eva Forsman, som en del av upplevelseindustrin och medverkan i olika framställningsplatser, både traditionella och innovativa, finner jag ett intresse i konstens olika arbets- och uttrycksformer. Som bildkonstnär och kulurproducent arbetar jag ofta i relation till olika samfundsrelaterade konstprojekt.

Happy Birthday Mr Johns, dokumentation av performance, 2006

Lästanketid, dokumentation av performance, 2006
 
 
Foto, video, installation, performance, samfundsrelaterade konstprojekt