Björkholm, Sini

Bildkonst, Övrig visuell konst

Plats
Vasa

Hemsida
www.sinijimmy.com/sini/

 
 
Jag är en bildkonstnär/konstgrafiker bosatt i Vasa. Jag arbetar i egen ateljé, som är i Pro Artibus'  Ateljékasern i Vasa.

Mitt arbete kretsar just nu kring trygghet och otrygghet. Vår familj var med om en krock med en lastbil år 2007. Detta fick mig att undersöka mina egna känslor av trygghet och saknad därutav. Med dessa tankar som grund har jag skapat konstgrafik.

Jag skapar stora grafiktryck vilka alla på något sätt behandlar trygghet och otrygghet. Jag har fått inspiration av såväl formen på bilens krockkudde som min sons nappar. Jag är intresserad av allt som skapar en illusion av trygghet. Verkens innehåll begränsas inte endast till egna trygghetskänslor, utan jag vill även utvidga räckvidden till medmänniskors känslor. Jag vill ta i beaktande alla åldersgrupper, från barn till åldringar.

Trots att jag är konstgrafiker, söker jag mig bort från grafikens etablerade stil. Det gör jag genom att kombinera olika tekniker såsom broderi, kolteckning och förgyllning. Jag vill skapa något större än vad grafiken anses vara till för. Jag försöker förenkla former och skapa upplevelser.