Tammenpää, Tuomo

Media/film

Plats
Kimito

Jag har arbetat som mediakonstnär i cirka 15 år. I mina arbeten behandlar jag konsumtionssamhället, övervakningstematik och människans förhållande till teknologi. Mina installationer har visats i Europa, Asien och Nordamerika. Till den fasta delen av min verksamhet hör också arbete som planerare inom en design grupp, samt undervisning där jag jobbar med innovationer i kombination med gör-det-själv-metoder.
/ur ett gör-det-själv-perspektiv.

Olen toiminut mediataiteilijana noin viisitoista vuotta käsitelleen teoksissani kulutusyhteiskunnan, ja valvonnan teemoja sekä ihmisen suhdetta teknologiaan. Installaatioitani on esitelty Euroopassa, Aasisassa sekä Pohjois-Amerikassa. Kiinteäosa proaktiikkaani on myös työskentely design yhteisössä suunnittelijana sekä opetustoimintani tee-se-itse metodien avoimien innovaatioiden parissa.