Puntti, Pamela

Bildkonst

Plats
Esbo


Jag arbetar med oljemålning, blandteknik, teckning och tovning.
Jag inspireras av naturen omkring mig, av sagofigurer
där djur förmänskligas och av människors växelverkan med djur.
Mina verk speglar människors vardagliga göromål
i förhållande till naturen och människans känsla av sin roll
i naturens kretslopp.

Työskentelytapani ovat öljymaalaus, sekatekniikka, piirustus
sekä huovutus.
Saan ideoita luonnosta, satujen eläimistä sekä
ihmisten suhteesta eläimiin.
Työni kuvastavat ihmisten arkipäivää suhteessa luontoon
ja ihmisen osaa luonnon kiertokulussa.