Backlund, Sonja

Bildkonst, Hantverk, Övrig visuell konst

Plats
Vasa

 

Under Konstrundan09 får besökare möjlighet att delta i projektet FOLKGRAFFITI  -”En livslabyrint”

För mig som konstnär känns det meningsfullt att i min konst involvera olika slags människor och genom konsten skapa möjligheter till diskussion kring frågor som känns viktiga för deltagarna. Att fånga andra människors idéer och tankar och skapa verktyg att tillsammans med dem visualisera dessa.

 I FOLKGRAFFITI önskar jag engagera en större mängd människor i ett konstnärligt skapande där alla enskilda verk tillsammans bildar ett stort konstverk, en labyrint. Temat för de enskilda konstverken är ”Viktigast i världen –i min värld”, sammansatta blir sedan verken en karta, en visuell forskning, över en större mängd människors viktigaste prioriteringar i livet. Målsättningen är att totalt samla in 500 verk.

I projektet inleddes i augusti08. I augusti 2009, direkt efter Konstrundan09 byggs de enskilda verken ihop till en installation i form av större och mindre rum, i en labyrintliknande formation, som ett hus.

Projektet understöds av Svensk-Österbottniska Samfundet, Svenska Kulturfonden och trävaruleverantören Finskas Br Ab.

Jag är utbildad scenograf vid Saint Martins College of Art and Design i London och bildkonstmagister från Konstindustriella Högskolan i Helsingfors och jobbat inom området sedan 1994.