Tero Maksimainen, Lovisa konstverkstad

Konsthantverk och hantverk, Konstindustri och formgivning, Visuell konst

Plats
Loviisa/Lovisa

Hemsida
www.loviisantaideverstas.fi

Jag är skulptör och keramiker. Jag är fascinerad av organiska former. Jag studerar växelverkan mellan materians inneboende krafter och de yttre krafter som påverkar den, dvs hur de konkava (urholkade) och konvexa (utbuktade) ytorna växlar i materian. Det kan ske mjukt eller helt plötsligt, så att en klar gräns mellan formerna uppkommer. Skulpturalitet är för mig att förnimma ytans egen expressivitet. Verket är färdigt då ytan får sitt eget uttryck och börjar kommunicera med något ur det undermedvetna. Jag jobbar i Lovisa Konstverkstad, som är ett gemensamt utrymme av sju artister.
Olen kuvanveistäjä ja keraamikko. Minua kiehtovat orgaaniset muodot. Tutkin materian sisäisten voimien ja ulkopäin vaikuttavien voimien vuorovaikutusta, jossa kovera ja kupera pinta vaihtuvat tason kautta välillä joko pehmeästi tai äkillisesti tehden selvän rajan muotojen välille. Minulle veistoksellisuus on pinnan oman elävyyden kokemista. Teos on valmis, kun pinta alkaa puhua . Työskentelen Loviisan Taideverstaalla, joka on seitsemän taiteilijan yhteinen työtila.