Nayab Ikram, Logomo

Visuell konst

Plats
Åbo

Hemsida
www.nayabikram.com

Jag är fotograf och visuell konstnär från Åland med härkomst i Pakistan, baserad i Åbo sedan 2017. Jag utexaminerade som medianom med inriktning fotografi från Yrkeshögskolan Novia, i Jakobstad, Finland 2015. I mitt konstnärskap undersöker jag koncept som berör känslan av mellanförskap, kulturidentitet och kommunikation mellan individ och samhälle. Jag närmar mig de olika aspekterna genom de visuella uttrycken som fotografi, video, installationer och mixed media. Jag har haft flertalet separatutställningar och deltagit i grupputställningar i Europa. Jag har bland annat ställt ut på Åland Konstmuseum, Finland (2018), via Pakistanska ambassaden i Bryssel, Belgien (2017), på Rotterdam Photo Festival, Nederländerna (2017) och via Moderna Museet, Sverige (2016). 2017 nominerades jag till vinnaren av Portfolio Review för Young Nordic Photographers, på Landskrona Foto Festival.
Olen valokuvaaja ja taiteilija Ahvenanmaalta, mutta kotoisin Pakistanista. Vuodesta 2017 olen asunut Turussa. Medianomiksi olen valmistunut Pietarsaaressa Ammattikorkeakoulu Noviasta vuonna 2015. Taiteessani tutkin tunnetta kulttuurisesta välitilasta, kulttuuri-identiteettiä ja yksilön ja yhteiskunnan kommunikaatiota. Lähestyn eri aspekteja visuaalisen ilmaisun kautta kuten valokuvien, videoiden, installaatioiden ja sekamedioiden välityksellä. Minulla on ollut useita omia näyttelyitä ja olen osallistunut ryhmänäyttelyihin Euroopassa. Näyttelyt ovat olleet: Åland Konstmuseum, Suomi (2018), Pakistanin lähetystö Brysselissä, Belgia (2017), Rotterdamin Photo Festival, Alankomaat (2017) och Moderna Museet, Ruotsi (2016). 2017 minut palkittiin voittajana Ruotsissa Landskronan foto festivaalissa; Portfolio Review for Young Nordic Photographers.