Axxell Överby

Konstindustri och formgivning

Plats
Esbo

Axxell erbjuder utbildning på svenska inom konstindustri i följande branscher: guldsmide, inredning, keramik, mode och smide. Från och med hösten 2019 kommer alla utbildningar, förutom smide, att finnas i Axxells utrymmen i Överby i Esbo, invid Margretebergsparken. I och med samarbetet med konstrundan 2019 vill vi visa mångfalden inom yrkesutbildning som Axxell erbjuder inom konstindustri. Hos oss kan du studera en examen som flerformsstudier, med närstudier 1-2 dagar per vecka och ca 1 veckoslut per månad beroende på bransch. I utbildningen ingår även utbildning på arbetsplats, dvs. praktik. Kännetecknande för artesanerna är att de är estetiska, visuella och har kulturkompetens. Handens färdighet och ett företagsamt grepp är viktiga färdigheter. En artesan kan planera sitt arbete och mångsidigt skaffa information om sin egen bransch. Artesanen behärskar materialen, arbetsredskapen och tillverkningsmetoderna inom branschen. Förutom teknisk yrkesskicklighet behövs förmåga att kontinuerligt lära sig nytt, uppfatta helheter, dra nytta av de möjligheter digitaliseringen erbjuder inom branschen och att arbeta tillsammans med andra. Hos oss får du en utbildning som omfattar hela den kreativa processen från idéer och produktutveckling till själva tillverkningen av produkten.
Axxell tarjoaa taideteollisuusalan koulutusta ruotsiksi seuraavilla aloilla: kultaseppä, sisustus, keramiikka, muoti ja taonta. Syksyllä 2019 kaikki koulutukset, paitsi taonta, muuttavat Espooseen Axxellin tiloihin Överbyhyn. Yhteistyössä Konstrundanin kanssa haluamme näyttää miten paljon erilaisia ammatillisia koulutuksia Axxell tarjoaa taideteollisuusalalla. Meillä voit opiskella tutkinto monimuoto-opiskeluna, johon sisältyy sekä lähi- että etäopiskelua. Lähiopetus järjestetään 1-2 päivää viikossa ja noin 1 viikonloppu kuukaudessa riippuen alasta. Koulutukseen kuuluu myös työssä oppimista alan työpaikoilla.