Reija Palo-oja, Logomo

Visuell konst

Plats
Turku

Hemsida
www.reijapalo-oja.fi / www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/taiteilijat/3445

Jag blev konstmagister från Bildkonstakademin 2001. Sedan dess har jag målat verkhelheter, där landskapet är starkt närvarande. Det här hänger ihop med måleritraditionen där landskapsmålningen anses vara en spegelbild av det inre. Samtidigt är landskapet som en inbyggd bild, ett minne, som öppnar mångsidiga möjligheter att förverkliga idén om måleriet. Rent konkret byggs mina målningar upp av flera tunna lager. I mina verk överlappar måleriytor och element från abstrakt konst varandra och blir känsliga, intensiva färgytor samt antydande bildmotiv. Målningarnas metaforiska, genomskinliga färglager och luftighet uppmuntrar till att stanna upp. Med de här olika elementen strävar jag till att skapa upplevelser av stark närvaro, men samtidigt fragilitet, i målningarna. Överlag styrs mitt arbete av en stark affektion till måleriet, spontanitet och nyfikenhet för dess möjligheter. Centralt för mitt arbete är också en tro på att en kan uttrycka någonting relevant med måleriet.
Valmistuin Kuvataideakatemiasta vuonna 2001 kuvataiteen maisteriksi. Valmistumisestani asti olen maalannut teoskokonaisuuksia, joissa maisemallisuus on vahvasti läsnä. Tämä liittyy siihen maalaustaiteen traditioon, jossa maisemamaalaus on mielletty sisäisen peilikuvana. Samalla maisemallisuus on kuin sisäänrakennettu kuva, muistuma, joka avaa monipuolisia mahdollisuuksia toteuttaa ideaa maalaamisesta. Konkreettisesti maalaukseni rakentuvat useista ohuista kerroksista. Teoksissani limittyvät maalamisen rajapinnat abstraktin taiteen elementeistä, herkkiin intensiivisiin väripintoihin sekä viitteellisiin kuva-aiheisiin. Maalauksien vertauskuvallisuus, läpikuultavat värikerrokset sekä ilmavuus kehoittavat pysähtymään. Näillä erilaisilla elementeillä tavoittelen maalauksiin kokemuksia, joissa on voimakas läsnäolo, mutta samalla myös jotakin hyvin haurasta. Yleisesti työskentelyäni ohjaa vahva kiintymys maalaamiseen, omaehtoisuus sekä uteliaisuus maalauksen mahdollisuuksiin. Myös usko siihen, että maalaamisella voi ilmentää jotakin olennaista on työskentelyni keskiössä.