Henrika Lax

Visuell konst

Plats
Lemland

Hemsida
www.henrikalax.wordpress.com

Jag arbetar som bildkonstnär. Jag målar, tecknar, skriver, arbetar med ljud och gregoriansk sång, performance och installation. Temat för mitt konstnärskap är tiden och mänskan, mänskans existentiella belägenhet.
Toimin kuvataiteilijana. Maalaan, piirrän ja kirjoitan. Myös ääni ja gregoriaaninen laulu, performanssi ja installaatio ovat osa työtäni. Ihminen ja aika on teema joka toistuu eri muodoissa taiteessani.