Merja Markkula

Konsthantverk och hantverk, Visuell konst

Plats
Piispanristi

Jag är övertygad om att konst och vetenskap kompletterar varann för att mätta kunskapstörst, känslor och förståelse för livet. Konst och kultur uttrycker en väsentlig del av människans fulländade tillvaro. Mitt egen kreativa uttryck har ofta kanaliserats genom textilmaterial. Jag letar efter någonting nytt och tycker att konkreta, värdebaserade handlingar är viktiga för att bära ansvar. Jag är biologiforskare, konstnär, grundare av Kustö Konstgård, curator och livsstuderande.
Olen hyvin vakuuttunut, että tiede ja taide ovat toisiaan täydentäviä elämän ymmärtämyksen, tiedonjanon ja tunnekosketuksen tyydyttäjiä. Taide ja kulttuuri ilmaisevat olennaista osaa täytenä ihmisenä olemisesta. Oma luova ilmaisuni on usein kanavoitunut tekstiilimateriaalien kautta. Olen 'uuden' etsijä ja pidän tärkeänä konkreettisia, arvoihin pohjautuvia tekoja, vastuun kantamista. Olen biologitutkija, taiteilija, Kuusiston Taidekartanon perustaja, kuraattori, elämän opiskelija.