HC Berg

Visuell konst

Plats
Ingå station

Hemsida
www.hcberg.com

I mina skulpturer och optiska installationer är verk som engagerar fysiskt betraktaren och skapar en stark interaktiv dialog med miljön. Mina konstverk väcker i oss nyfikenehet att förstå mer om oss själva och vår subjektiva verklighet. Konstverken lämnar oss inte oberörda när vi rör oss i rummet utan de trollbinder, förför blicken, lockar oss att ta del i ett nät av tidsrymddimensioner där bild, tanke och det okända flätas in i varandra. Jag har sedan länge andvänt mig av ljuset som en sort av primus motor i sin konst. Ett sätt att kontemplera över det existeniella och ifrågasätta bilden av oss själva och det invanda seendets gränser. Mina konstverks motiv hämtar inspiration från många olika källor och återspeglar mitt sätt att via perceptionen fenomenologiskt utforska, kontemplera runtomkring ljuset och dess egenskaper. Ljuset är något fysiskt och begreppsligt men simultant är den eterisk, ofattbar och höljd i mystik, sett från ett kulturhistoriskt perspektiv. Ljuset har en förmåga att göra det osynliga synligt. HC BERG (f. 1971) är utexaminerad som Konst Magister både från Konstindustriella högskolan (nuvarande Aalto Universitet) I Helsingfors – Glas Keramik linjen och från Bildkonstakademiet i Helsingfors – Skulptörlinjen. Utbildningens mångsidighet synliggörs i hans höga tekniska kunnande och hans förhållningsätt till utnyttjandet av en mångfald av material och uttryckssätt. Han har valts till årets unga konstnär år 2007 i Finland. Han har vunnit erkännande och uppmärksammats Internationellt. HC BERG:s konstverk har varit visats Internationellt i Museum, Gallerier och Konstmässor över hela Världen. Hans verk är välrepresenterade i alla de främsta Finländska offentliga konstsamlinga,, liksom många utländska privata samlingar. HC Berg bor och arbetar i Ingå.
Minun veistokset ja optiset installaatiot osallistavat katsojaa ja luovat vahvan interaktiivisen dialogin ympäristön kanssa. Minun teokset herättävät kiinnostusta ymmärtää paremmin itseämme ja subjektiivista todellisuuttamme. Teokset koskettavat, viettelevät katsetta, ja vangitsevat katsojan osaksi tila-aikaulottuvuutta, jossa kuva, ajatus ja tuntematon kietoutuvat yhteen. Valo on pitkään toiminut minun taiteessa eräänlaisena primus motorina, ja sen avulla pohdin olemassa olevaa, kyseenalaistaa totuttuja näkemyksiä itsestämme ja katseen rajoista. Minun taideteosten aiheet kumpuavat erilaisista lähteistä, ja ne heijastavat minun havaintoon pohjautuvaa tapaansa tutkia valoa ja sen ominaisuuksia. Valo on samanaikaisesti sekä fyysistä ja ymmärrettävää että eteeristä, käsittämätöntä ja mystistä. Valolla on kyky tehdä näkymättömästä näkyvää. HC Berg (1971) on valmistunut Taiteen maisteriksi sekä Taideteollisen korkeakoulun (nyk. Aalto-yliopisto) lasi- ja keramiikkalinjalta sekä Kuvataideakatemian kuvanveiston linjalta. Bergin monipuolinen koulutustausta näkyy teknisenä taituruutena ja erilaisten materiaalien ja tekniikoiden monipuolisena ja ennakkoluulottomana hyödyntämisenä. Berg on tunnustettu niin kotimaisesti kuin kansainvälisestikin. Hänet on palkittu Vuoden 2007 nuorena taiteilijana Suomessa ja hänen teoksiaan on ollut esillä museoissa, gallerioissa ja taidemessuilla ympäri maailman. Bergin teokset ovat hyvin edustettuina niin suomalaisissa julkisissa kokoelmissa kuin koti- ja ulkomaisissa yksityiskokoelmissakin. Berg asuu ja työskentelee Inkoossa.