Rosa Helin

Visuell konst

Plats
Turku

Hemsida
www.rosahelin.com

Too Glam to Give a Damn // Mina verk undersöker porträttmåleri och rumslighet. Too Glam to Give a Damn-temat presenterar porträtt i samtiden sam interiörer som reflekterar vintageestetik. I mitt konstnärliga arbete närmar jag mig motiv ur ett humant perspektiv. I verken behandlar jag maktstrukturer, samhälleliga skillnader och roller samt element som avbildar elitism eller status omrking oss. I porträtten undersöker jag speglingar från olika tidsepoker, porträtt i vintage stil och fenomen i den samtida bildkulturen. Lager av historiska stilar, karismatiska myter och fantasibilder är utgångspunkterna. De är lånar element som avbildar ikonsik glamour. I mina verk använder jag akryl, kol, slagplåt, alkyd och olja på duk. Ibland målar jag på cyanotypier. Den tid en spenderat med ett enskilt verk förmedlas till betraktaren och är en viktig del av det konstnärliga arbetet. Tid är en förutsättning för att fundera och tänka på min måleriprocess. Det skapa fragment mellan det föreställande och det abstrakta. Konst är alltid elitism - Otso Kantokorpi Rosa Helin (f. 1081) bor och arbetar i Åbo. Hon blev bildkonstnär på våren 2019 från Åbo Konstakademi. Helin debuterade med utställningen Life Behind the Chandelier på Aura Galleri i Åbo på hösten 2018. Nästa separatutställning är på Gumbostrand Konst och Form i Sibbo i oktober 2019. TOP-säätiö har understött hennes konstnärliga arbete.
Too Glam to Give a Damn // Teokseni tutkivat muotokuvamaalausta ja tilallisuutta. Too Glam to Give a damn -teema esittelee henkilökuvia nykyajassa sekä vintage-estetiikkaa pohtivia interiöörejä. Taiteellisessa työskentelyssä lähestyn aiheita inhimillisestä näkökulmasta. Teoksissani käsittelen valtasuhteita, yhteiskunnallisia eroja ja rooleja sekä elementtejä, jotka kuvaavat ympärillämme elitismiä tai statusta. Henkilökuvissa tarkastelen eri aikakausien heijastumia ajassa, vintage-tyylisten potrettien ja nykyajan kuvakulttuurin ilmentymiä, murrosta. Lähtökohtana ovat tyylisuuntien historian kerrostumat, karismaattiset myytit sekä mielikuvat. Lainauksia ikonimaisista glamouria kuvaavista elementeistä. Teoksissani käytän akryyliä, hiiltä, lyöntimetallia, alkydia ja öljyä kankaalle, joskus maalauspohjana on syanotypiaa. Yksittäisen teoksen parissa vietetty aika välittyy katsojalle ja on tärkeä osa taiteellista työskentelyä. Aika on edellytys maalausprosessissani pohdinnalle ja ajattelulle. Se luo fragmentteja esittävän ja abstrahoidun välillä. Taide on aina elitismiä - Otso Kantokorpi Rosa Helin (s. 1981) asuu ja työskentelee Turussa. Hän valmistui kuvataiteilijaksi keväällä 2019 Turun AMK Taideakatemiasta. Helin debytoi Life Behind the Chandelier –näyttelyllä Auran Galleriassa, Turussa syksyllä 2018. Seuraava yksityisnäyttely on esillä 2019 lokakuussa Sipoossa, Gumbostrand Konst & Formissa. Taiteellista työskentelyä on tukenut TOP-säätiö.