Kaija Poijula, Kabelfabriken

Visuell konst

Plats
Helsinki

Hemsida
www.kaijapoijula.com

Jag är hemma från Pudasjärvi (f. 1963) och jobbar nuförtiden i Helsingfors. Åren 2003-2007 bodde och jobbade jag på Irlands. Till utbildningen är jag Konstmagister (Konstindustriella högskolan, 1995). Jag studerade också som stipendiat vid Konstfack i Stockholm och Gerrit Rietvedl akademin i Amsterdam. Mina verka handlar om utanförskap, kärlek och oförklarliga ting i världen. Med poeten Pentti Saarikoskis ord: "Jag är inte intresserad av världen och dess platser. Jag är intresserad av platser och deras världar." Som material använder jag bland annat djurskallar och växter samt slitna, rostiga, söndriga, övergivna och delvis brända föremål. Minnen som sammanflätats med föremålen smälter ihop med fragila och tunga material till verk som skapar drömlika, sagolika och även skrämmande stämningar. Jag har haft många separatutställningar och deltagit i flera grupputställningar både i Finland och utomlands. Jag har planerat kyrkotextilier till många kyrkor och sakrala utrymmen samt verk till privata och offentliga rum både i Finland och utomlands. År 2006 blev beställningsarbetet till Betlehems kulturcenter i Palestina klart. Nationellt har mina verk synts på Mänttäs bildkonstvckor 2014 och Purnus bildkonstveckor 2015. Mina verk finns i Statens konstsamling. Jag är medlem i Målarförbundet i Finland. Välkommen till min lilla utställning i ateljén i Kabelfabriken.
Olen kotoisin Pudasjärveltä (s. 1963) ja työskentelen nykyisin Helsingissä. Vuosina 2003-2007 asuin ja työskentelin Irlannissa. Koulutukseltani olen taiteen maisteri (Taideteollinen Korkeakoulu, 1995). Opiskelin stipendiaattina myös Tukholmassa (Konstfack taideyliopisto) ja Amsterdamissa (Gerrit Rietvedl Akatemia). Teokseni kertovat ulkopuolisuudesta, rakkaudesta ja maailman selittämättömiksi jäävistä asioista. Runoilija Pentti Saarikoskea lainaten: ”Minä en ole kiinnostunut maailmasta ja sen paikoista. Minä olen kiinnostunut paikoista ja niiden maailmoista.” Materiaaleina käytän mm. eläinten kalloja ja kasveja, sekä kulunutta, ruostunutta, rikkinäistä, hylättyä ja osittain palanutta esineistöä. Esineisiin kietoutuneet muistot sulautuvat hauraan ja raskaan materiaalin kanssa teoksiksi, jotka luovat unenomaisia, satumaisen pelottaviakin tunnelmia. Olen pitänyt monia yksityisnäyttelyitä ja osallistunut lukuisiin yhteisnäyttelyihin Suomessa ja ulkomailla. Olen suunnitellut kirkkotekstiilejä useisiin kirkkoihin ja sakraalitiloihin sekä teoksia yksityisiin ja julkisiin tiloihin niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Vuonna 2006 valmistui tilaustyö Beetlehemin Kulttuurikeskukseen, Palestiinaan. Valtakunnallisesti teoksiani on ollut esillä mm. Mäntän Kuvataideviikoilla (2014) sekä Purnun Kuvataideviikoilla (2015). Teoksiani on Valtion taidekokoelmissa. Olen Suomen Kuvanveistäjäliiton jäsen. Toivotan Konstrundanin kävijöitä tervetulleeksi pienimuotoiseen näyttelyyn työhuoneelleni, Kaapelitehtaalle.