Kristina Isaksson, Logomo

Visuell konst

Plats
åbo

Hemsida
www.kristinaisaksson.net

Som målare är jag ren känsla och visualitet. Färger och former, alla små nyansskillnader lockar mig. Hur kan man ge form till stämning och upplevelse? Naturen sett nära eller fjärran inspirerar mig. Jag målar expressivt lager efter lager av färg, trots att slutresultatet blir en lugn och stilla helhet. Den långa målningsprocessen betyder att jag kan fånga många ögonblick, stunder och upplevelser i en och samma målning.
Maalarina minua kiehtoo lähestyä aiheita tunteen ja visuaalisuuden kautta. Lähtokohtana on luonto, katsottuna läheltä tai kaukaa. Yhden teoksen maalaaminen kestää usein kauan, rakennan sitä kerros kerrokselta. Otan talteen sattumanvaraisuudet ja muokkaan siitä kokonaisuuden jossa on läsnä monta hetkeä .