Maarit Lassila, Art Story Inkoo, Galleri Karaija

Konsthantverk och hantverk, Konstindustri och formgivning, Visuell konst

Plats
Ingå, Inkoo

Hemsida
www.artstoryinkoo.com

Hur ser världen ut för en nyfödd? Vad är lyckans färg? Eller drömmarnas? Hur är det möjligt att varje människa, träd och snöflinga växer upp och blir olika? Konsten är ett sätt att fråga och undra, dela livets under med andra. För mig är det också arbete och lek, bilder och keramik. Jag har mitt arbetsrum i Ingå kyrkby, I prästgårdens gamla ladugård som är byggd 1890. I samma byggnad finns det också en galleri och konsthantverksbutik. Välkommen till Art Story Inkoo och Galleri Karaija!
Miltä näyttää maailma vastasyntyneen silmin? Mikä on onnen väri? Entä unien? Miten jokaisesta ihmisestä, puusta ja lumihiutaleesta voi kasvaa erilainen? Taide on tapa kysyä ja ihmetellä, jakaa elämän ihme muiden kanssa. Minulle se on myös työtä ja leikkiä, kuvia ja keramiikkaa. Työhuoneeni on Inkoon kirkonkylässä, pappilan vanhassa kivinavetassa, joka on rakennettu vuonna 1890. Työhuoneeni yhteydessä on myös galleria ja suomalaisia taidekäsitöitä myyvä kauppa. Tervetuloa Art Story Inkooseen ja Galleria Karaijaan!