Susanna Vuorio, Barker

Visuell konst

Plats
Turku

Hemsida
www.susannavuorio.com

Jag är Susanna Vuorio, född 1977 i Lahtis. Nu bor och arbetar jag i Åbo. Jag blev konstmålare från Fria Konstskolan 2006. Efter det har jag praktiserat mitt yrke självständigt med måleri i mitt arbetsrum och regelbundna separatutställningar samt deltagit i flera grupputställningar i Finland och Tyskland. Jag målar verk i olja som behandlar människans utrymme i samhället idag. Motiven är väldigt vardagliga och situationerna igenkännbara. För mig är målandet improviserat och verken målas utan plan eller modell. Efteråt märker jag ändå att motiven som växer fram uppstår ur sympati och är på så vis antingen självupplevda eller observerade i aktuella situationer. Jag upplever att en kan visa någonting med traditionellt måleri som en inte kan med andra metoder. Redan under min sista studieår började jag måla vardagliga teman bland annat med verken "Diska kl. 6.25" (Första pris 2005, The Art of Analyste pris för unga konstnärer) och "Har ni bonuskort". Mina verk finns i bland annat Statens och Tammerfors konstmuseums samlingar samt privata samlingar.
Susanna Vuorio, s. 1977 Lahti, asun ja työskentelen Turussa. Olen valmistunut taidemaalariksi 2006 Vapaasta Taidekoulusta. Jonka jälkeen olen harjoittanut itsenäisesti taidemaalarin ammattia maalaamalla työhuoneella sekä järjestänyt säännöllisesti yksityisnäyttelyitä ja osallistunut useisiin yhteisnäyttelyihin Suomessa sekä Saksassa. Maalaan öljyväreillä teoksia, jotka käsittelevät ihmisen tilaa yhteiskunnassa tänä päivänä. Aiheet ovat hyvin arkisia ja tilanteet tunnistettavia. Maalaaminen on minulle improvisointia ja teokset syntyvät maalaamalla, ilman suunnitelmaa taikka mallia. Jälkeenpäin huomaan kuitenkin, että teoksissa ilmenevät aiheet ovat tulleet myötäelämisen kautta ja näinollen ovat joko itse koettuja taikka nähtyjä ajankohtaisia tilanteita. Koen, että perinteisellä maalaamisella pystyy näyttämään jotakin mitä muilla keinoilla ei voi. Arkisten aiheiden kuvaaminen alkoi jo opiskeluni viimeisen itsenäisen työskentelyvuoden aikana mm. teoksilla ”Klo 6.25 tiskaus ”(1.palkinto The Art of Analyste nuorten taiteilijoiden palkinto 2005) ja ”Onko Teillä bonuskorttia?” (Nuoret 2006). Teoksiani on mm. Suomen Valtion, Tampereen Taidemuseon ja yksityisissä kokoelmissa.