Beni Juslin

Bildkonst

Plats
Borgå

Fungerade tidigare som keramiker, arbetar nuförtiden som bildkonstnär. Målningarna är gjorda i blandteknik, 2014-2015.

Toimin aikaisemmin keraamikkona, nykyään kuvataiteilijana. Maalaukset on tehty sekatekniikalla, 2014-2015.