Inka Maarika Kangasniemi

Bildkonst, Konsthantverk

Plats
Inari

Min bakgrund finns i det samiska hantverket och den samiska kunskapstraditionen, och med det här arvet som utgångspunkt uttrycker jag mig med konstnärliga medel. I min konst hittas Enare-samekulturens starka kontraster, dess färg- och skönhetsideal. Jag behandlar teman som också ur globalt perspektiv är allvarliga, såsom klimatuppvärmningen, vars följder kan vara fatala för den arktiska livsstilen. Trots tematikens allvar så vill jag väcka människor genom positiva associationer, såsom i serien Muottuu vuoiŋâs- Lumen henki (Snöns Ande), där jag lyfter fram det allvarliga temat genom barndomens snö- och islekar och vinterhobbyn. Jag använder mig av överraskande och varierande material i min konst, men oftast är materialet taget ur min egen livsmiljö. I mitt arbete tillämpar jag tekniker som används inom samehantverket, men jag har byggt på med kunskap också om moderna tekniker genom att delta i kurser i olika europeiska högskolor och universitet.

Taustani on perinteisissä saamenkäsitöissä ja perinnetiedossa, josta olen siirtynyt ilmaisemaan itseäni taiteen keinoin. Taiteessani on voimakkaita kontrasteja, jotka nousevat inarinsaamelaisuudesta, sekä sen väri-, ja kauneusihanteista. Käsittelen taiteessani globaalistikin vakavia teemoja, kuten ilmastonlämpenemistä, jonka vaikutukset arktiselle elämäntavalle voivat olla tuhoisat. Aiheiden vakavuudesta huolimatta haluan herätellä ihmisiä positiivisten mielleyhtymien kautta, kuten sarjassa Muottuu vuoiŋâs- Lumen henki, jossa käsittelen vakavaa teemaa lapsuuden ajan lumeen ja jäähän liittyvien leikkien ja harrastusten kautta. Taiteessa käyttämäni materiaalit ovat yllättäviä ja vaihtelevia, mutta useimmiten ne ovat peräisin omasta elinpiiristäni. Sovellan saamenkäsitöiden tekniikoita työskentelyssäni, mutta olen hakenut lisäosaamista moderneihin tekniikoihin euroopan korkeakoulujen ja yliopistojen tarjoamista kursseista.