Rose-Mari Torpo, gamla Heteka-fabriken, Vallila

Bildkonst

Plats
helsinki

Hemsida
www.rosemaritorpo.com

Mitt namn är Rose-Mari och jag är bildkonstnär. Måleri har varit mitt främsta medium, även om jag också har arbetat med installationer. I mitt arbete behandlar jag de målerikonstens grundförutsättningar, samspelet mellan linje och färg. Det viktigaste i mina målningar är rörelse, rytm, mångskiktighet och de nya rum som skapas i och med transparensen. I mitt arbete står målningsprocessen i fokus och genom att pröva olika material arbetar jag med en serie verk på ett visst, utvalt tema.

I min senaste serie började arbetsprocessen med att jag testade och observerade färg i vätskeform. I mina arbeten undersöker jag samspelet mellan ljud, kropp och färger. Min strävan då jag målar är att visualisera ljud, genom mina egna erfarenheter. Rytmen som jag hör under måleriprocessen förenas med min kropps rörelser och lämnar spår på ytan. Så har också utgångspunkten för mina verk varit att förena rörlig färg med kroppens rörelser. Varje penseldrag och färgnyans är synlig och kan kopplas till handens och kroppens rörelser. 

Nimeni on Rose-Mari Torpo ja olen kuvataiteilija. Maalaus on ollut pääasiallinen välineeni, vaikka olen myös tehnyt installaatioita. Työskentelyssäni pohdin maalauksen peruslähtökohtia, värin ja viivan vuorovaikutusta. Maalauksissani tärkeintä ovat liike, rytmi, kerroksellisuus ja väripintojen läpinäkyvyyden tuomat uudet tilat. Työskentelyssäni maalausprosessi on etusijalla ja kokeilemalla eri materiaaleja työstän sarjan teoksia valitsemastani aiheesta.

Viimeisessä teossarjassani työskentelyprosessi alkoi kokeilemalla ja havainnoimalla nestemäistä väriä. Tutkin maalauksissani äänen, kehon ja värin vuorovaikutusta. Maalatessani tavoitteeni on äänen visualisointi väreinä oman kokemukseni kautta. Maalausprosessin aikana kuulemani rytmi yhdistyy oman kehoni liikkeeseen jättäen jäljen maalauspinnalle. Liikkuvan värin yhdistäminen kehon liikkeeseen olikin teosteni lähtökohta. Jokainen pensselinveto ja värisävy on näkyvissä ja yhdistettävissä käden ja kehon liikkeeseen.